JRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000470319 NIP 7010390153 REGON 146787060
ADRES UL. JAWORZYŃSKA 8/8, 00-634 WARSZAWA, POLSKA

TEL +48 22 222 99 22 FAKS +48 22 300 11 88 EMAIL INFO (MALPA) JRI.COM.PL WWW JRI.COM.PL

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000470319 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50.000 PLN W PEŁNI OPŁACONY